U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

B&W besluiten 12-12-2017

Aanwezig

De heer A.G.J. Strien, burgemeester;
de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris;
de heer H.G. Engberink, wethouder;
de heer M. Blind, wethouder;
de heer A.G.J. Bosch, wethouder

Agenda

 1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 5 december 2017
 2. Ingekomen uitnodigingen
 3. Samenstelling hoofdstembureau en aanwijzing locatie hoofdstembureau
 4. Uitkomsten Cliënt Ervaringsonderzoek Jeugd
 5. Schetsplanverzoek om medewerking voor de herontwikkeling van het erf aan Het Anem 26 te Wijhe in het kader van KGO (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving)
 6. Taalverbeteringstraject 3F pedagogisch medewerkers VVE in de Kinderopvang, overhevelen budget
 7. Ontwikkelingenbrief GGD IJsselland
 8. Plan van aanpak personen met verward gedrag
 9. Advisering Veiligheidsoverleg IJsselland 13 december 2017
 10. Een ontwerp bestemmingsplan in procedure brengen voor de percelen Boxbergerweg 25 en 25a in Olst
 11. Het toepassen van de algemene wijzigingsbevoegdheid om boerderijsplitsing op het adres aan de Wechterholt 4 in Wijhe, mogelijk te maken
 12. Schetsplan Dollenkamp, Eikelhofweg 33a in Olst, voor uitbreiding kalvermesterij – planologische toets
 13. Advisering Algemeen Bestuur GGD IJsselland en Bestuurlijk Overleg Publieke Gezondheid dd. 14 december 2017
 14. Beantwoording schriftelijke raadsvragen D66 over vliegveld Lelystad
 15. Oriëntatie op commitment en rol gemeente in initiatief “Slim en veilig fietspad”

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
B&W besluiten 12-12-2017  pdf 258,0 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen