U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

B&W besluiten 31-10-2017

Aanwezig 

 • de heer A.G.J. Strien, burgemeester
 • de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris
 • de heer H.G. Engberink, wethouder
 • de heer M. Blind, wethouder
 • de heer A.G.J. Bosch, wethouder

Agenda

 1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 24 oktober 2017
 2. Ingekomen
 3. Aanvullend advies op voetpad Joke Smitlaan-Stationsweg Olst
 4. Woningbehoefteonderzoek nieuwbouwlocaties
 5. Wijziging Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
 6. Speerpuntenlijst 2017/2018 Detailhandelsvisie 2017-2021 "Werk aan de Winkel" 
 7. Samenvattende rapportage resultaten DOWR- samenwerking. Verantwoording over de periode t/m augustus 2017
 8. Uitgangspuntennotitie inkoop Wmo ondersteuning en zorg 2019
 9. Ontwerpbegroting 2018 Recreatiegemeenschap Salland
 10. Intrekken last onder dwangsom sportcafé De Hooiberg

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
B&W besluiten 31-10-2017  pdf 239,6 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen