B&W besluiten 21-11-2017

Aanwezig

De heer A.G.J. Strien, burgemeester
de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris
de heer H.G. Engberink, wethouder
de heer M. Blind, wethouder
de heer A.G.J. Bosch, wethouder

Agenda

  1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 14 november 2017
  2. Ingekomen
  3. Aanvullende subsidieaanvraag 2018 MEE IJsseloevers
  4. Wijziging tarieven Wmo Verordening Olst-Wijhe op basis van de indexering
  5. Vragen CDA over Wifi4EU
  6. Ontmoediging doorgaand verkeer Schippershuizen en Hamelweg
  7. Inventarisatiefase transformatie sociaal domein
  8. Vaststellen van Verordening onroerende zaakbelastingen 2018 en Legesverordening 2018

Bijlagen:

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
B&W besluiten 21-11-2017  pdf 237,5 KB Download
Spring naar begin van Bijlage-overzicht
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen