U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

B&W besluiten 07-11-2017

Aanwezig

De heer A.G.J. Strien, burgemeester;
de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris;
de heer H.G. Engberink, wethouder;
de heer M. Blind, wethouder;
de heer A.G.J. Bosch, wethouder

Agenda

 1. Vaststellen BenW-besluit(en) 31 oktober 2017
 2. Ingekomen uitnodigingen
 3. Statutenwijziging VNG
 4. Arbobeleidsplan
 5. Vaststelling structuurvisie Olst-Wijhe
 6. Noordmanshoek
 7. Advisering Veiligheidsoverleg IJsselland 8 november 2017
 8. Collegevoorstel verkoop aandelen Vitens
 9. Bomenverordening
 10. Advisering overleg Publieke Gezondheid, Algemeen Bestuur GGD 9 november 2017 en eerste begrotingswijziging GGD
 11. Aberson gebiedsontwikkeling Olst
 12. Beheerplan onderhoud bermen en sloten en plan van aanpak achterstallig onderhoud
 13. Omgevingsvergunning uitbreiding vleeskalverenhouderij, Dollenkamp, Eikelhofweg 33a te Olst

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
B&W besluiten 07-11-2017  pdf 251,9 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen