U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

B&W besluiten 17-10-2017

Aanwezig

De heer A.G.J. Strien, burgemeester;
de heer drs. D.L.W. Zielhuis, gemeentesecretaris;
de heer H.G. Engberink, wethouder;
de heer M. Blind, wethouder;
de heer A.G.J. Bosch, wethouder

Agenda

 1. Vaststellen BenW-besluit(en) d.d. 10 oktober 2017
 2. Ingekomen uitnodigingen
 3. Het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan Olst-West 2017
 4. Vrijgeven ontwerp bestemmingsplan Zonnekamp Oost, Woonveld E en F
 5. Vaststelling bestemmingsplan Jan Schamhartstraat 87a en b
 6. Raadsinformatiebrief ter afdoening van toezegging 357, beantwoording vraag van de heer Leber
 7. Wijzigingen administratieprotocol Jeugdhulp IJsselland
 8. Vaststellen van belastingverordeningen 2018 en het tarief toeristenbelasting 2019
 9. Aanpak voorkomen escalatie (AVE) Olst-Wijhe
 10. Raadsvoorstel Beleids- en financiële begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021
 11. Budgetuitputting en prognose jeugd 2017 ten behoeve van de bestuursrapportage

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
B&W besluiten 17-10-2017  pdf 240,6 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen