Raadsbesluiten

Raadsvergadering 08-05-2017

08 mei 2017 om 20:00
08 mei 2017 om 22:00
Raadhuisplein 1 Wijhe

Scrollen is nodig om gehele lijst documenten te zien!

De lijst met ingekomen stukken staat bij 07 en de betreffende documenten staan hieronder met de aanduiding "igs".

Bijlagen:

Spring naar einde van Bijlage-overzicht
Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
01 Agenda 08-05-2017  pdf 274,2 KB Download
05 Besluitenlijst 10-04-2017  pdf 193,2 KB Download
07 Lijst van ingekomen stukken 08-05-2017  pdf 160,2 KB Download
08 a Rvs toekomstbestendig onderwijsaanbod  pdf 453,9 KB Download
08 b Eindrapport Antwoord op de Krimp  pdf 1.946,3 KB Download
08 c Projejctplan onderwijsvoorzieningen  pdf 136,5 KB Download
09 a Rvs Detailhandelsvisie  pdf 138,2 KB Download
09 b Detailhandelsvisie  pdf 10.919,9 KB Download
09 c Nota zienswijzen Detailhandelsvisie  pdf 154,9 KB Download
10 a Rvs BP Zandweteringpad 2 en 6  pdf 256,1 KB Download
10 b BP Zandweteringpad 2 en 6  pdf 35.283,3 KB Download
10 c Verbeelding BP Zandweteringpad 2 en 6  pdf 141,4 KB Download
10 d Landschapsplan BP Zandwetering 2 en 6  pdf 6.771,0 KB Download
10 e Zienswijzenota Zandweteringpad 2 en 6  pdf 154,2 KB Download
12 a Rvs verbonden partijen  pdf 249,7 KB Download
12 b Kadernota Verbonden Partijen  pdf 443,6 KB Download
13 Rvs onderzoek geloofsbrief toelating raadslid A.A.J. Nijland  pdf 75,7 KB Download
Besluitenlijst 08-05-2017  pdf 194,8 KB Download
igs 01 Veiligheidsregio verslag 15-02-2017  pdf 236,2 KB Download
igs 02 Hellendoorn Motie vliegveld Lelystad  pdf 1.617,4 KB Download
igs 03 RKC Gewijzigd onderzoeksprotocol  pdf 4.852,2 KB Download
igs 04 Raadsinformatiebrief 50 plussers begeleiding  pdf 168,1 KB Download
igs 05 Sallcon verslag AB 07-12-2016  pdf 893,2 KB Download
igs 06 Olst-Wijhe in cijfers 2016  pdf 1.713,5 KB Download
igs 07 Totaalbeeld interbestuurlijk toezicht 2017  pdf 9.109,8 KB Download
igs 08 Vriendendiensten Jaarverslag 2016  pdf 4.553,2 KB Download
igs 09 Dweilorkest Beatrix Bezwaar vergunning  pdf 45,5 KB Download
igs 10 a Afspraken Regionale Bedrijventerreinen  pdf 1.536,7 KB Download
igs 10 b werklocaties bedrijven en kantoren  pdf 158,0 KB Download
igs 11 St Thuis Sterven jaarverslag  pdf 262,1 KB Download
igs 12 a brief GGD IJsselland Begroting  pdf 199,5 KB Download
igs 12 b Programmabegroting 2018  pdf 3.489,7 KB Download
igs 13 a brief Jeugdzorg BVO Begroting 2018  pdf 319,1 KB Download
igs 13 b Oplegger BVO begroting  pdf 318,9 KB Download
igs 14 a brief OD IJsselland Kaderbrief en begroting 2018  pdf 540,5 KB Download
igs 14 b OD Begroting 2018  pdf 528,7 KB Download
igs 14 c OD Bedrijfsplan  pdf 497,7 KB Download
igs 14 d OD Bijlagen Bedrijfsplan  pdf 187,5 KB Download
igs 15 a brief GGD IJsselland Jaarstukken 2016  pdf 797,1 KB Download
igs 15 b GGD IJsseland Jaarstukken 2016  pdf 2.877,8 KB Download
igs 16 a brief Veiligheidsregio jaarstukken 2016  pdf 667,4 KB Download
igs 16 b Veiligheidsregio jaarstukken 2016  pdf 910,2 KB Download
igs 17 a brief van Sallcon Jaarstukken en begroting  pdf 32,6 KB Download
igs 17 b Sallcon Jaarverslag 2016  pdf 4.512,2 KB Download
igs 17 c Sallcon Begroting GR 2018  pdf 2.065,2 KB Download
Spring naar begin van Bijlage-overzicht
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen