Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Raadsbesluiten

Raadsvergadering 16-10-2017

16 oktober 2017 om 20:00
16 oktober 2017 om 22:00
Raadhuisplein 1 Wijhe

Scrollen is nodig om gehele lijst documenten te zien!

De lijst met ingekomen stukken staat bij 07 en de betreffende documenten staan hieronder met de aanduiding "igs".

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
01 Agenda raad 16-10-2017  pdf 270,7 KB Download
05 a Besluitenlijst 11-09-2017 definitief besluit  pdf 211,3 KB Download
05 b Besluitenlijst 25-09-2017 definitief besluit  pdf 219,9 KB Download
07 Lijst van ingekomen stukken 16-10-2017 NIEUWE VERSIE definitief besluit  pdf 171,9 KB Download
08 a Rvs i-Visie definitief besluit  pdf 276,5 KB Download
08 b i-Visie DOWR 2018-2022  pdf 1.768,1 KB Download
08 c Thema's i-Visie  pdf 1.104,2 KB Download
08 d Beantwoording raadsvragen DOWR  pdf 486,6 KB Download
08 e Relevante ontwikkelingen voor de i-Visie DOWR  pdf 563,8 KB Download
09 a Rvs Structuurvisie  pdf 291,4 KB Download
09 b Nota zienswijzen Structuurvisie Olst-Wijhe  pdf 1.117,8 KB Download
09 c Structuurvisie Olst-Wijhe  pdf 19.334,4 KB Download
09 d Memo fysieke leefomgeving en gezondheid  pdf 231,2 KB Download
09 e Memo duurzaamheid  pdf 180,2 KB Download
09 f Memo wonigbouwmogelijkheden mantelzorg  pdf 206,0 KB Download
09 g Rapport verkeerssituatie Olst  pdf 1.751,8 KB Download
09 h Notitie route Olsterveer  pdf 1.651,2 KB Download
10 a Rvs BP Buitengebied tweede herziening def besluit  pdf 298,4 KB Download
10 b Olst-Wijhe BP Buitengebied tweede herziening  pdf 323,4 KB Download
10 c Verbeelding Buitengebied tweede herziening  pdf 588,4 KB Download
10 d Overzichtskaart Buitengebied tweede herziening  pdf 3.020,5 KB Download
10 e Zienswijzenota Buitengebied tweede herziening 2017  pdf 166,1 KB Download
12 Rvs onderzoek geloofsbrief toelating raadslid Das en Jumelet definitief besluit  pdf 209,3 KB Download
Besluitenlijst 16-10-2017 definitief besluit  pdf 209,6 KB Download
igs 01 a Brief BVO Jaarrekening 2016  pdf 124,8 KB Download
igs 01 b Brief BVO aan GS  pdf 31,4 KB Download
igs 01 c BVO jeugdzorg jaarrekening 2016  pdf 1.778,3 KB Download
igs 02 Toezichtsvorm begroting Veiligheidsregio IJsselland  pdf 2.291,6 KB Download
igs 03 Toezichtsvorm begroting Recreatiegem Salland  pdf 2.372,0 KB Download
igs 04 Toezichtsvorm begroting Toezichthoudend Orgaan Openbaar PO  pdf 3.227,1 KB Download
igs 05 Toezichtsvorm begroting GGD IJsselland  pdf 3.459,8 KB Download
igs 06 Toezichtsvorm begroting Uitvoeringsorg Jeugdzorg IJsselland  pdf 3.253,2 KB Download
igs 07 Toezichtsvorm begroting Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Sallcon  pdf 3.597,8 KB Download
igs 08 Antwoordbrief aan Stichting Groene Steen NIEUW  pdf 117,3 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen