Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Raadsbesluiten

Raadsvergadering 23-01-2017

23 januari 2017 om 20:00
23 januari 2017 om 22:00
Raadhuisplein 1 Wijhe

Scrollen is nodig om gehele lijst documenten te zien!

De lijst met ingekomen stukken staat bij 07 en de betreffende documenten staan hieronder met de aanduiding "igs".

Bijlagen:

Bijlagen:
Titel Type Grootte Download
01 Agenda raad 23-01-2017  pdf 265,0 KB Download
05 Besluitenlijst 12-12-2016  pdf 182,4 KB Download
07 Lijst van ingekomen stukken 23-01-2017 De documenten staan na het laatste agendapunt met de aanduiding igs  pdf 165,7 KB Download
08 a Rvs Visie Jeugdhulp IJsselland 2017-2020  pdf 293,0 KB Download
08 b Visie jeugdzorg regio IJsselland  pdf 2.546,9 KB Download
09 a Rvs Structuurvisie Olst-Wijhe  pdf 173,0 KB Download
09 b Nota zienswijzen Structuurvisie Olst-Wijhe  pdf 580,2 KB Download
09 c Structuurvisie Olst-Wijhe  pdf 30.189,6 KB Download
09 d Verkeersstudie Olst-Wijhe  pdf 539,1 KB Download
Besluitenlijst 23-01-2017  pdf 183,2 KB Download
igs 01 Gemeenteraad Zoetermeer Motie Geen dubbel werk accountants  pdf 161,6 KB Download
igs 02 a Sallcon Verslag DB AB april 2016  pdf 1.308,8 KB Download
igs 02 b Bedrijfsplan KonnecteD  pdf 1.389,4 KB Download
igs 02 c Sallcon begroting 2017  pdf 163,6 KB Download
igs 03 Raadsinformatiebrief Bus Bevolkingsonderzoek  pdf 195,1 KB Download
igs 04 Bedrijfsvoering overheidsparticipatie  pdf 2.362,6 KB Download
igs 05 a Grondprijzenbrief 2017  pdf 370,8 KB Download
igs 05 b Comparatief grondprijzenonderzoek  pdf 99,9 KB Download
igs 06 Verslag AB GGD 2 november 2016  pdf 245,8 KB Download
igs 07 Verslag AB Veiligheidsregio 9 november 2016  pdf 197,8 KB Download
igs 08 Raadsinformatiebrief Toegankelijkheid website Sociaal Domein  pdf 97,9 KB Download
igs 09 Raadsinformatiebrief Bomenlijst en bomenverordening  pdf 116,7 KB Download
igs 10 a Activiteitenschema Informatiehuishouding Olst-Wijhe  pdf 144,8 KB Download
igs 10 b Verantwoordingsverslag informatiehouding 2016 Olst Wijhe  pdf 135,3 KB Download
igs 11 Plan van aanpak Grip op ICT  pdf 385,8 KB Download
igs 12 Gemeenteraad Dalfsen Motie Uitbreiding vliegveld Lelystad  pdf 155,1 KB Download
igs 13 a GGD IJsselland kaderbrief begroting 2018  pdf 272,4 KB Download
igs 13 b GGD IJsselland Kaderbrief programmabegroting 2018  pdf 342,5 KB Download
igs 14 Gemeenteraad Rheden Motie 'Minister beperk je tot het wat'  pdf 229,9 KB Download
igs 15 Raadsinformatiebrief Ontwerpbeschikking pluimveehouderij  pdf 62,4 KB Download
igs 16 a FNV brf over Wmo checklist  pdf 77,6 KB Download
igs 16 b Wmo checklist  pdf 1.371,9 KB Download
igs 17 Normenkader 2016  pdf 51,4 KB Download
igs 18 Deloitte Opdrachtverlening controle jaarrekening 2016  pdf 841,5 KB Download
igs 19 a brf aan Sallcon Begroting 2017  pdf 61,5 KB Download
igs 19 b Sallcon begroting 2017  pdf 163,6 KB Download
igs 19 c Sallcon Begroting GR 2017 (1e wijziging)  pdf 5.039,7 KB Download
igs 20 Provincie Toezichtvorm begroting 2017  pdf 1.135,8 KB Download
igs 21 a VNG Overijssel aan gemeenteraad IBT 20161219  pdf 261,9 KB Download
igs 21 b VNG rapport de gemeenten centraal  pdf 1.616,7 KB Download
Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen