Raadsbesluiten

Raadsvergadering 13-12-2010

13 december 2010 om 20:00
13 december 2010 om 22:00
Oranjelaan 5 Wijhe

Voorafgaand aan de raadsvergadering vindt u hier de agenda. Na de vergadering worden de besluitenlijst en het verslag toegevoegd.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met raadsgriffier, Bart Duursema of medewerker raadsgriffie, Gerard Schrijver, telefoonnummer 140570.

Iets melden?
Deel dit
Mail
Bellen